BLOGWróć do bloga

Jak uzyskać zachowek?

Sądem, do którego należy wnieść pozew, jest sąd, w którego okręgu było ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy (art. 39 k.p.c.). - Pozwanym powinien być spadkobierca testamentowy, który nabył spadek (...)

Czytaj Więcej

Zachowek

osoba, której przysługuje prawo do zachowku może domagać się wyłącznie zapłaty na jej rzecz określonej kwoty pieniężnej stanowiącej ułamek wartości udziału spadkowego jaki by jej przysługiwał przy dziedziczeniu ustawowym.

Czytaj Więcej