Ciąg dalszy SPAMOWANIA. Tym razem jako Stowarzyszenie na Rzecz Praw Konsumentów IUSTUS

Nowa akcja spamowania naciągaczy na aktualizację regulaminów. 

Tym razem wezwania do aktualizacji regulaminów trafiają do przedsiębiorców z adresu e-mail: biuro@poczta-iustus.pl. Maile te trafiają również do osób nie prowadzących sklepów internetowych.  Fikcyjny podmiot tym razem o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Praw Konsumentów IUSTUS odsyła do  stron http://www.regulaminowo….  oraz http://www.e-profesjonalnie… Są to "sklepy internetowe"  na których można nabyć gotowy regulamin korzystając z płatności internetowych. Płatność jest realizowana na rzecz firmy Software Haupstadt Sp.z.o.o.  Serwisy te zajmują się opracowywanie "profesjonalnych" regulaminów, a same ich nie mają lub są one nie zgodne z obowiązującym stanem prawnym.

W ramach obecnej akcji możecie Państwo otrzymać maila o poniższej treści:

"Szanowni Państwo !

Każdy sklep internetowy ma obowiązek umieszczenia na swojej stronie regulaminu, a od 25.12.2014 także odpowiednich informacji na stronie WWW.

Ze względu na arbitralne przygotowywanie treści regulaminów przez przedsiębiorców prawo przewiduję kontrolę regulaminów w przypadku zawierania umów na podstawie ich treści,

ale wyłącznie w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami (B2C).

13 czerwca 2014 r. wprowadzane są do systemów krajowych państw UE zmiany prawa dot. m.in. dokonywania zakupów online.

Dyrektywa 2011/83/UE, która jest podstawą do wprowadzenia nowych praw i obowiązków przedsiębiorców i konsumentów ma na celu maksymalne ujednolicenie prawa

dot. handlu elektronicznego w całej UE. Zmiany mają ułatwić zawieranie transakcji na odległość pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami na podobnych zasadach na terenie całej UE.

Informujemy w tym miejscu, że Państwa regulamin zawiera rażące błędy i nie zawiera podstawowych informacji które wymagane są zgodnie z Dyrektywą 2011/83/UE.

W związku z powyższym wzywamy do umieszczenia poprawnego regulaminu na Państwa serwisie www w terminie 7 dni od momentu otrzymania niniejszej wiadomości.

Jeśli ww. terminie nadal będziecie Państwo naruszali interes konsumenta lub obowiązujące przepisy prawne, będziemy zmuszeni złożyć pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie

(zgodnie z art. 479 z indeksem 38 i n. kodeksu postępowania cywilnego) Wydziału XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sądu, a to wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi,

zwłaszcza finansowymi (nawet parę tysięcy złotych) oraz anty reklamą, gdyż Sąd w Wyroku nakazuje publikację treści regulaminu (oczywiście na koszt pozwanego przedsiębiorcy)

w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W momencie gdy nie są Państwo w stanie stworzyć poprawny regulamin, nasze Stowarzyszenie rekomenduje serwisy zajmujące się pisaniem poprawnych regulaminów:

http://www.regulaminowo….

http://www.e-profesjonalnie.pl/regulamin-sklepu-…....

Z poważaniem

Przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Praw Konsumentów IUSTUS

Andrzej Dobrowolski"

I tym razem sugerujemy ignorowanie takiej korespondencji.

W przypadku gdybyście Państwo potrzebowali jednak pomocy prawnej zachęcamy do kontaktu z Naszą Kancelarią.

Zespół Kancelarii KRPPL

porada_online_1png