Naciągacze SPAMUJĄ skrzynki przedsiębiorców tym razem jako Kancelaria Konsumencka KOMPEDIUM.

Tym razem Kancelaria Konsumencka KOMPEDIUM wzywa właścicieli Serwisów Internetowych do poprawy, rzekomo niezgodnych z prawem regulaminów sklepów internetowych i zarejestrowania sklepu w GIODO. Autorom/wi tych wezwań chyba chodziło o zgłoszenie baz danych do GIODO. 

"Kancelaria" vel "Stowarzyszenie" wysyła obecnie maile z adresu biuro@kancelaria-kompedium.pl. Maile są podpisane przez Zdzisława Przybylskiego. Ciekawe czy taka osoba znowu jest fikcyjna.

Treść maila jest identyczna za każdym razem i widniej poniżej.

Treść maila:

"Szanowni Państwo!

Zawiadamiamy, że w Państwa regulaminie (ogólnych warunkach sprzedaży strony internetowej) znajdują się postanowienia, które rażąco naruszają interes konsumentów oraz obowiązujące normy prawne, a także nie posiadacie obowiązkowych informacji wymaganych m.in. ustawami konsumenckimi (oraz ustawa o ochronie danych osobowych co może zainteresować Generalnego Inspektora Danych Osobowych).

Wzywamy aby w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości Państwa regulamin zgodnie z obowiązującymi przepisami z dnia 25 grudnia 2014 roku został zmieniony, gdyż jeżeli ww. terminie nadal będziecie naruszali interes konsumenta lub obowiązujące przepisy prawne, będziemy zmuszeni złożyć pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie (zgodnie z art. 479 z indeksem 38 i n. kodeksu postępowania cywilnego) Wydziału XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sądu,a to wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zwłaszcza finansowymi (nawet parę tysięcy złotych) oraz anty reklamą, gdyż Sąd w Wyroku nakazuje publikację treści regulaminu (oczywiście na koszt pozwanego przedsiębiorcy) w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów.Zdajemy sobie sprawę, że zwłaszcza wśród przedsiębiorców panuje nieufność do wszelkich tego typu informacji, dlatego prosimy podejść do sprawy bardzo poważnie. Odradzamy kopiowanie regulaminu od innych, bo najczęściej są to regulaminy wadliwe (nawet największe firmy, np. allegro.pl oraz inne duże banki przegrały procesy w tym zakresie). Regulamin mogą Państwo sami napisać lub zakupić gotowy wzór regulaminu (oby od firmy gwarantującej zgodność regulaminu z ustawami konsumenckimi oraz ustawą o ochronie danych osobowych, bo jest wiele firm, które sprzedają wadliwe wzorce umowne). Przykładowe podmioty, które piszą poprawne regulaminy:

http://www.legalne-sklepy.pl/

http://www.poprawne-regulaminy.com.pl/

http://www.lexuris.pl/

http://www.e-profesjonalnie.pl/regulamin-sklepu-p-...

Zwracamy również uwagę, iż Państwa sklep winien być rejestrowany w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Postępowanie o uznanie danego postanowienia jako klauzula  niedozwolona jest regulowane przepisami kodeksu postępowania cywilnego od art. 479 z indeksem38, ale proszę zwrócić uwagę na art. 479 z indeksem 39 oraz 40.Regulamin jest wymagany:Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego;Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;Ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (zgodnie z art. 2 pkt. 1 tej ustawy za przedsiębiorcę można uznać nawet osoby, które prowadzą sprzedaż niezorganizowaną np. nie posiadam zarejestrowanej działalności, a dokonuje sprzedaży), a także kodeksem cywilnym oraz szeregiem innych aktów prawnych, w tym i ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która zawiera równieżprzepisy karne. 

Z poważaniem 

Zdzisław Przybylski 

Kancelaria Konsumencka KOMPEDIUM "

Można się też spotkać z "Wezwaniami" wysyłanymi przez poniższe byty: 

  • Stowarzyszenie na rzecz praw Konsumentów „PRAWO-LEX”;
  • Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Praw Konsumentów;
  • Stowarzyszenie na rzecz Konsumentów KNS Warszawa;
  • Organizacja Konsumencka Kompedium z Warszawy.

Sugerujemy ignorować taką korespondencję i traktować ją jako spam.

Zespół Kancelarii Radcy Prawnego Przemysław Lech

porada_online_1png