Prawo konsumenckie po nowemu.

Nowe prawo konsumenckie obowiązuje od 25.12.2014 r.

Z dniem 25.12.2014 r. przestały obowiązywać:

1) ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225 z późn. zm);

2) ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm).

Obecnie prawa konsumenta są uregulowane w szczególności przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) oraz kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Odstąpienie od umowy

 • 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny (termin liczy się od dnia odebrania przesyłki, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi  od dnia jej zawarcia).
 • odstąpienie od umowy może nastąpić mailem, wypełniając  formularz online lub składając oświadczenie na piśmie.
 • 12 miesięcy na zwrot towaru jeśli sprzedający nie poinformował Konsumenta o możliwości jego zwrotu (jeżeli jednak Konsument zostanie poinformowany o prawie odstąpienia od umowy przed upływem 12 miesięcy, termin na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia informacji o tym prawie).
 • sprzedający musi zwrócić koszty przesyłki, jaki poniósł konsument w związku wysłaniem do niego zakupionego towaru (dot. tylko najtańszego zwykłego dostarczenia towaru to kupującego). 

Reklamacja

 • 2 lata na reklamację towaru.
 • podstawa prawna reklamacji to rękojmia lub gwarancja (Konsument może wybrać z jakiego prawa chce się skorzystać).
 • jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie (ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub dokonał usunięcia wady).
 • konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 • odpowiedz na złożoną reklamację powinna zostać wydana w terminie 14 dni (jeśli to nie nastąpi, reklamacja zostaje uznana za zasadną).
 • koszty związane z uznaną reklamacją ponosi sprzedający.
 • jeśli reklamacja została złożona w ciągu 12 miesięcy, automatycznie zakłada się, że rzecz była wadliwa w chwili jej wydania.

Inne zmiany

 • sprzedający musi mieć wyraźną zgodę Konsumenta na obciążenie go dodatkowymi kosztami, już podczas pierwszego momentu składania zamówienia.
 • w przypadku kontaktów telefonicznych w sprawie zawieranej umowy sprzedający nie może pobierać od Konsumenta opłat wyższych niż za zwykłe połączenie telefoniczne.
porada_online_1png