Transgraniczne świadczenie usług

Działalność gospodarcza i Spółki z o.o. które są zarejestrowane w Polsce mogą świadczyć usługi w UE na zasadzie tzw. usług transgranicznych ochreślonych przepisami UE.

Swoboda świadczenia usług opiera się na tymczasowości co oznacza, że usługodawca  świadczy usługi w innym kraju UE przez określony czas, a więc działalność ta nie ma charakteru ciągłego ani stałego.

Usługodawca posiadający przedsiębiorstwo założone w jednym państwie członkowskim, usługi świadczy tymczasowo w innym kraju UE.

Zgodnie z art. 43 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę  Europejską (TWE), który dot. swobody zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, obejmuje ona prawo do podjęcia i wykonywania działalności na zasadach samozatrudnienia, jak również do zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw.  Art.  43 TWE gwarantuje Polakom, m.in. możliwość prowadzenia działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce, świadcząc usługi również w krajach należacych do UE.