EKSPERTYZY / OPINIE PRAWNE / BIEGŁY SĄDOWY

Wszystkie sporządzane przez nas opinie prawne (ekspertyzy) są opracowywane przez biegłych sądowych lub biegłego sądowego ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w zakresie ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Zakres ekspertyz:

I. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNE

 • autorstwo/ współautorstwo;
 • podział praw między współautorów;
 • prawa osobiste i majątkowe;
 • przetwarzanie utworu;
 • prawo cytatu;
 • elektroniczne biblioteki i archiwa dokumentów;
 • plagiat, autoplagiat;
 • analizy antyplagiatowe.

II. PRAWO AUTORSKIE

 • dozwolony użytek publiczny/prywatny;
 • inspiracja a przywłaszczenie praw do utworu;
 • utwory audiowizualne i komputerowe;
 • utwory zależne;
 • utwory pracownicze.
III BIEGŁY SĄDOWY
 • ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie;
 • ochrona własności przemysłowej;
 • prawo autorskie;
 • wycena naruszeń własności intelektualnej;
 • wycena utworów;
 • plagiat, autoplagiat, prawo cytatu (dozwolony użytek) – ochrona praw do utworu naukowego i literackiego,
 • utwór, dzieło inspirowane, opracowanie, utwór zależny;