EKSPERTYZY / OPINIE PRAWNE / BIEGŁY SĄDOWY

Wszystkie sporządzane przez nas opinie prawne (ekspertyzy) są opracowywane przez biegłych sądowych lub biegłego sądowego ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w zakresie ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Zakres ekspertyz:

I. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNE

 • autorstwo/ współautorstwo
 • podział praw między współautorów
 • prawa osobiste i majątkowe
 • przetwarzanie utworu
 • prawo cytatu
 • elektroniczne biblioteki i archiwa dokumentów
 • plagiat, autoplagiat
 • analizy antyplagiatowe

II. PRAWO AUTORSKIE

 • dozwolony użytek publiczny/prywatny
 • inspiracja a przywłaszczenie praw do utworu
 • utwory audiowizualne i komputerowe
 • utwory zależne
 • utwory pracownicze
III BIEGŁY SĄDOWY
 • prawo własności intelektualnej
 • znaki towarowe
 • podróbki, towar podrobiony opatrzony znakiem towarowym
 • ochrona własności intelektualnej
 • prawo autorskie
 • prawo własności przemysłowej
 • ochrona własności przemysłowej
 • wycena własności intelektualnej
 • wycena naruszeń własności intelektualnej
 • wycena utworów
 • plagiat, autoplagiat, prawo cytatu (dozwolony użytek) – ochrona praw do utworu naukowego i literackiego
 • utwór, dzieło inspirowane, opracowanie, utwór zależny