OBSŁUGA PRAWNA FIRM

W ramach obsługi prawnej firm, zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach związanych z prowadzoną działalnością klienta, obejmującą w szczególności:

  1. udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
  2. sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi,
  3. opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
  4. sporządzenie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa,
  5. udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa,
  6. reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
  7. reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
  8. prowadzenie spraw pracowniczych,
  9. windykacja wierzytelności.