PlagScan - Internetowy System Antyplagiatowy 

PlagScan to internetowy serwis antyplagiatowy, który służy do weryfikowania oryginalności prac pisemnych (w szczególności: doktorskich, magisterskich, licencjackich, inżynierskich, zaliczeniowych i innych) oraz chroniący własność intelektualną uczelni. Prace sprawdzane Internetowym Systemem Antyplagiatowym Plagscan mogą być przesłane do serwisu we wszystkich popularnych formatach plików (MS Word, PDF i innych). Każdy użytkownik może alternatywnie wgrać tekst swojej pracy bezpośrednio z poziomu konta w PlagScan.


PlagScan działa z poszanowaniem prawa autorskiego i spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa ochrony danych. Każdy użytkownik ma zawsze pełną kontrolę nad swoimi utworami i zachowuje pełną anonimowość. Użytkownik decyduje, czy przesłane dokumenty zostaną usunięte lub dodane do bazy i objęte ochroną antyplagiatową. 


Nasz system antyplagiatowy jest przeznaczony zarówno dla samych studentów, promotorów jak i uczelni, szkół czy też wydawnictw oraz portali internetowych. System może być zintegrowany z systemem dziekanatowym oraz wewnętrznym repozytorium prac. Każdy klient może w łatwy sposób zarządzać dostępami to konta oraz bazą. PlagScan jest idealnym narzędziem do ochrony własności intelektualnej i walki z problemem niesamodzielności w pracach przygotowywanych przez uczniów, a później studentów. System wspiera nauczycieli, wykładowców w prawidłowym korzystaniu przez studentów/uczniów z dorobku intelektualnego dostępnego zarówno w bibliotekach jak i samym intenrecie.

Zapraszamy do kontaktu aby dowiedzieć się więcej o dopasowanych rozwiązań dla każdej instytucji.


INFORMACJE DODATKOWE

Internetowy System Antyplagiatowy PlagScan wykorzystuje bardzo zaawansowany algorytm dwustopniowy oparty na najnowszych rozwiązaniach. i korzysta z legalnych wyszukiwarek. Służy za równo do wykrywania niesamodzielności w przygotowywanych pracach czy też artykułach/prac zaliczeniowych jak również w wykrywaniu nieautoryzowanych kopii artykułów udostępnianych w internecie bez stosowanych licencji. Wszystkie analizy antyplagiatowe wykonywane są w czasie rzeczywistym.

Wdrożenie Internetowego Systemu Antyplagiatowego PlagScan zapewni Państwa Uczelni:

 • stosowanie najwyższej jakości systemu antyplagiatowego wykorzystywanego na całym świecie, który obejmuje:
 • üdostarczenie przez PlagScan procedury antyplagiatowej dostosowanej do obecnie obowiązującego prawa i struktury Uczelni,
 • dostęp dla każdego studenta/promotora (Uczelnia może sama zdefiniować warunki dostępu),
 • kontrolę antyplagiatową w ramach wykupionego limitu albo bez limitu w zależności od wybranej licencji,
 • dostęp do baz PlagScan,
 • archiwizację wszystkich prac sprawdzanych systemem antyplagiatowym w ramach PlagScan,
 • instrukcje dla studentów i promotorów,
 • wsparcie techniczne oraz ewentualne szkolenia.
 • gwarancja najwyższego standardu bezpieczeństwa danych i legalności wyszukiwania treści w internecie.

Procedura antyplagiatowa może obejmować nakaz wprowadzenia pracy dyplomowej przez każdego studenta osobiście za pomocą Systemu Antyplagiatowego PlagScan. Wynikiem analizy aktyplagiatowej będzie przejrzysty, intuicyjny i czytelny raport PlagScan.

System Antyplagiatowy PlagScan może być wykorzystywany przez każdego studenta począwszy od pierwszego semestru.

Fakty i liczby

 • PlagScan jest używany na całym świecie - w ponad 1000 placówkach edukacyjnych i wydawnictwach;
 • Bazy PlagScan zawierają miliardy dokumentów;
 • Indeks wyszukiwania jest codziennie aktualizowany i oparty na legalnych wyszukiwarkach;
 • PlagScan analizuje rocznie ponad 1 mln dokumentów;
 • PlagScan zajął pierwsze miejsce w niezależnym teście TopTenReviews.com w 2013 roku;
 • PlagScan  jest bardzo wydajny a wyniki dostarcza użytkownikowi błyskawicznie.


 • Nasza Kancelaria podjęła współpracę ze światowym liderem w zakresie informatycznej analizy oryginalności treści – PlagScan GmbH.

  Mamy przyjemność reprezentowania Spółki PlagScan w Polsce, która dostarcza najnowocześniejszy System Antyplagiatowy dający gwarancję spełnienia najwyższych norm jakości kształcenia. 

  Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy prosimy o kontakt.


  KONTAKT

  e-mail: plagscan (at) krppl.pl

  tel.: (+48) 692-837-463

  lub za pośrednictwem formularza kontaktowego