PRAWO ADMINISTRACYJNE

W ramach prawa administracyjnego, zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne, które obejmuje w szczególności:

  1. redagowanie pism i skarg w związku z działalnością organów administracji państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego,
  2. przygotowywanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez Klienta,
  3. pomoc w nabywaniu wymaganych zezwoleń, licencji, koncesji,
  4. reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.