PRAWO CYWILNE

W ramach praca cywilnego, zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa zobowiązań, rzeczowego, spadkowego rodzinnego i opiekuńczego, które obejmuje w szczególności:

 1. udzielanie porad prawnych,
 2. reprezentacja Klientów w procesach sądowych,
 3. sporządzanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych,
 4. sporządzanie oraz opiniowanie umów,
 5. sporządzanie ugód sądowych i pozasądowych.
 6. windykacja należności,
 7. udział w negocjacjach,
 8. dochodzenie odszkodowań,
 9. prowadzenie spraw spadkowych,
 10. prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności nieruchomości,
 11. prowadzenie spraw o zasiedzenie,
 12. doradztwo w zakresie ochrony przed nieuczciwą konkurencją, a także ochrony dóbr osobistych,
 13. prowadzenie oraz doradztwo w sprawach o rozwód, separację oraz podział majątku wspólnego,
 14. prowadzenie oraz doradztwo w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, m.in. o alimenty, władzę rodzicielską

Ochrona przed nieuczciwą konkurencją

W ramach ochrony przed nieuczciwą konkurencją, zapewniamy w szczególności ochronę przed byłymi pracownikami przywłaszczającymi tajemnice przedsiębiorstwa, kopiowaniu produktów, używaniu oznaczeń przedsiębiorstwa wprowadzających w błąd.

Ochrona dóbr osobistych

W ramach ochrony dóbr osobistych takich jak cześć, dobre imię, prywatność przed zniesławiającymi działaniami osób trzecich, zapewniamy w szczególności reprezentację Klienta w sprawach o naruszanie lub ochronę dóbr osobistych oraz dochodzenie stosownych roszczeń.