PRAWO GOSPODARCZE

W ramach prawa gospodarczego, zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i firm – spółek prawa handlowego, które obejmuje w szczególności:

 1. udział w spotkaniach z klientami,
 2. opiniowanie i sporządzanie projektów pism i umów,
 3. porady i opinie prawne,
 4. udział w negocjacjach,
 5. reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach gospodarczych,
 6. reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami.
 7. zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, a także fundacji oraz stowarzyszeń, oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych,
 8. bieżąca obsługa prawna osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń, przedsiębiorstw zagranicznych,
 9. tworzenie dokumentów organów spółek,
 10. dokonywanie zmian w KRS,
 11. przekształcanie, rozwiązanie i likwidacja spółek, fundacji oraz stowarzyszeń,
 12. postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 13. reprezentacja spółek w procesach sądowych, administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych we wszystkich instancjach.