PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Doradzamy naszym Klientom jak nabywać, chronić, zbywać, licencjonować ich utwory i inne prawa wyłączne. Opiniujemy i opracowujemy niezbędne dokumenty oraz umowy dotyczące dysponowania prawami własności intelektualnej, umowy licencji i transferu technologii. Prowadzimy negocjacje w imieniu naszych Klientów.

Ochrona praw autorskich, twórców i wykonawców

Reprezentujemy i doradzamy twórcom oraz artystom w zakresie ochrony ich praw oraz doradzamy spółkom i przedsiębiorcom w zakresie zapewnienia legalnego korzystania z praw autorskich. W ramach ochrona praw autorskich, twórców i wykonawców , zapewniamy kompleksowe doradztwo w szczególności w zakresie:

  1. naruszenia praw autorskich,
  2. opracowywania projektów umów z zakresu prawa autorskiego,
  3. przygotowywanie opinii prawnych dotyczących naruszeń praw autorskich ochrony praw autorskich oraz prawa własności intelektualnej,
  4. opinii z zakresu ochrony własności intelektualnej,
  5. analiz oraz ekspertyzy antyplagiatowych,
  6. reprezentowania klientów w sporach o dochodzenie odszkodowania za naruszenie praw autorskich.

Ochrona wynalazków, pomysłów i idei

Przygotowujemy dokumentację zgłoszeniową wynalazków i wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych. Doradzamy w zakresie metod ochrony innowacyjnej działalności przedsiębiorców.

Ochrona logotypów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych

W ramach ochrony logotypów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych, zapewniamy w szczególności : walkę z piractwem intelektualnym , bezprawnym podrabianiem produktów np. towarów, opakowań i ich oznaczeń oraz nielegalnym kopiowaniem oprogramowania.
W imieniu naszego klienta dokonujemy zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych, przedłużeń ochrony. oraz prowadzi sprawy sporne.

Ochrona internetu oraz portali internetowych

W ramach ochrony internetu oraz portali internetowych, przygotowujemy i opracowujemy w szczególności:

  1. umowy licencyjne, wdrożeniowe dotyczące zarówno oprogramowania, jak również urządzeń zawierających oprogramowanie czy innowacyjnych rozwiązań informatycznych.
  2. regulaminy dotyczące własności intelektualnej np. regulaminy sklepów internetowych, regulaminy konkursów, regulaminy portali internetowych i serwisów komercyjnych, regulaminy dotyczące działalności racjonalizatorskiej i innowacyjnej w przedsiębiorstwach, polityki dotyczące ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach.

Ponadto świadczymy pomoc w ochronie kontentu Klienta zawartego na domenach internetowych.