PRAWO KONSUMENCKIE

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie ochrony praw konsumentów, która obejmuje w szczególności:

 1. reprezentowanie Klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w postępowaniach wyjaśniających oraz postępowaniach w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
 2. reprezentowanie Klientów przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.
 3. doradztwo w sprawach dotyczących: 
  • reklamacji, rękojmi  i gwarancji;
  • sprzedaży towarów, w tym świadczenia usług na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa;
  • sprzedaży konsumenckiej, nieuczciwej konkurencji;
 4. przeprowadzenie analizy umów, regulaminów pod kątem niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych).
 5. tworzenie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną w tym regulaminów sklepów internetowych oraz innych serwisów internetowych z szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumenta.