PRAWO PRACY

W ramach prawa pracy, zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, które obejmuje w szczególności:

  1. udzielanie porad prawnych, sporządzanie ekspertyz i analiz z zakresu prawa pracy,
  2. pomoc w stosowaniu i interpretacji norm prawa pracy,
  3. przygotowanie i weryfikacja dokumentacji pracowniczej oraz regulacji zbiorowych takich jak regulaminy pracy, wynagrodzeń, telepracy, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych aktów prawa pracy,
  4. opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich oraz innych aktów związanych ze stosunkiem pracy,
  5. reprezentacja naszych Klientów w sprawach pracowniczych przed sądami wszystkich instancji,
  6. weryfikacja istniejących w przedsiębiorstwie struktur zatrudnienia, doradztwo w zakresie rozwiązywania umów o pracę,
  7. pomoc prawną w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych,
  8. ochronę prawną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  9. doradztwo w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania,
  10. doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, w tym tworzenie odpowiedniej dokumentacji.