WINDYKACJA (ODZYSKIWANIE WIERZYTELNOŚCI)

W ramach prowadzonych działań windykacyjnych, zapewniamy w szczególności:

 1. przygotowanie profesjonalnego wezwania do zapłaty,
 2. prowadzenie działań polubownych na etapie przedsądowym,
 3. kontakt z dłużnikiem i konsekwentne negocjacje,
 4. opracowanie i egzekwowanie realnego programu dobrowolnych spłat,
 5. pełną obsługę prawną na wszystkich etapach windykacji,
 6. reprezentowanie przed sądem,
 7. uzyskanie na drodze sądowej tytułu wykonawczego,
 8. zabezpieczenie wierzytelności,
 9. przygotowanie wniosku egzekucyjnego,
 10. wspomagający komornika udział w czynnościach egzekucyjnych.
 11. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania sądowego.